Basini

Kurator Koleksi Museum

Tentang Pegawai

Nama Lengkap : Basini

NIP : 196802131991032009

Pangkat : Penata Muda Tingkat I

Golongan Ruang : III/b

Masa Kerja : 1991-03-01

Jurusan Diklat :

Tahun Lulus Diklat :